Апаратура:
MYTHIC 18ОТ - 20-параметров 3-Diff автоматичен хематологичен анализатор.
MYTHIC 22OT - 24-параметров 5-Diff автоматичен хематологичен анализатор
MYTHIC 60 - НОВ МОДЕЛ! 28-параметров 5-Diff автоматичен хематологичен анализатор
MYTHIC 22AL - 24-параметров 5-Diff автоматичен хематологичен анализатор с постоянно зареждане

Реактиви:
Orphée SA, Швейцария
PZ CORMAY S.A., Полша
Епруветки за вземане на кръв, тип затворена система!

Mythic 18

MYTHIC 18 OT
20-параметров 3-Diff автоматичен хематологичен анализатор. Швейцарско качество на достъпни цени!

Специални цени за налични на склад апарати!

  Екран, управляван с докосване
  Минимален обем на пробата
  Работа с венозна и периферна кръв
  Софтуер на апарата на български език
  Лек и компактен
  Изключително ниска консумация на реактиви
  Ниска себестойност на тестовете
  Лесен и удобен за работа
  Минимално обслужване и сервиз

Orphée SA, Швейцария

up

 

Mythic 22

MYTHIC 22 OT
24-параметров 5-Diff автоматичен хематологичен анализатор. Швейцарско качество на достъпни цени!
Най-малкият 5-Diff в света

Специални цени за наличности на склад!!!

  Екран, управляван с докосване
  Минимален обем на пробата
  10 години гаранция на оптичния източник
  Работа с венозна и периферна кръв
  Софтуер на апарата на български език
  Само 3 реактива
  Лек и компактен
  Изключително ниска консумация на реактиви
  Ниска себестойност на тестовете
  Лесен и удобен за работа
  Минимално обслужване и сервиз

Orphée SA, Швейцария

up

Mythic 60

MYTHIC 60
28-параметров 5-Diff автоматичен хематологичен анализатор. Швейцарско качество на достъпни цени!

Специални цени за налични на склад апарати!

  Екран, управляван с докосване
  Минимален обем на пробата
  Работа с венозна и периферна кръв
  Софтуер на апарата на български език
  Лек и компактен
  Изключително ниска консумация на реактиви
  Ниска себестойност на тестовете
  Лесен и удобен за работа
  Минимално обслужване и сервиз

Orphée SA, Швейцария

up

 

Mythic 22

НОВО! MYTHIC 22 AL.
24-параметров 5-Diff автоматичен хематологичен анализатор с автоматично подаване на пробите.
Швейцарско качество на достъпни цени!

Специални цени за наличности на склад!!!

  Автоматично подаване на пробите
  Автоматично разбъркване на пробите
  Работа с различни видове затворена система за вземане на кръв - венозна и капилярна
  Микрорежим
  Екран, управляван с докосване
  Автоматично разпознаване на пробите
  Минимален обем на пробата
  10 години гаранция на оптичния източник!
  Работа с венозна и периферна кръв
  Софтуер на апарата на български език
  Само 3 реактива!
  Лек и компактен!
  Изключително ниска консумация на реактиви
  Ниска себестойност на тестовете
  Лесен и удобен за работа
  Минимално обслужване и сервиз

Orphée SA, Швейцария

up

 

Реактиви

 

 

реактиви

Реактиви за хематологични анализатори MYTHIC - защитени с над 10 патента!

Myt-5D, Myt-CAL - реактиви

Kонтролна кръв и калибратори за хематологични анализатори MYTHIC

Orphée SA, Швейцария

up

PZ CORMAY S.A. - реактиви Реактиви за различни видове хематологични анализатори - Download PDF file

PZ CORMAY S.A., Полша

up

 
Епруветки тип затворена система!

Епруветки тип затворена система!

Епруветки за пълна кръв

Микроепруветки - с капилярка и без

Игли

Игли с крилца

Холдери

Контейнери за биологични отпадъци

Турникети

up