Апаратура:
Coatron M1 - Полуавтоматичен едноканален коагулометър
TROMBOTRACK® Solo - Полуавтоматичен едноканален коагулометър
Ceveron® One - Полуавтоматичен двуканален коагулометър
Ceveron® Four - 4-канален електромеханичен коагулометър
Ceveron® Ten - 10-канален електромеханичен коагулометър
Ceveron® alpha - Автоматичен коагулометър

KG-500® - Автоматичен коагулометър

Реактиви и консумативи:
TECHNOCLONE, Австрия
Епруветки тип затворена система!

 

Оптични коагулометри

DIACheck C1

Coatron M1
Полуавтоматичен едноканален коагулометър

  Тестове: PT, APTT, Fibrinogen, Thrombin Time, Fa – I (Factor Intrinsic), Fa – E (Factor Extrinsic), D-Dimer
  Един измервателен канал
  Автоматично стартиране на измерването
  Икономичен - 25µl / 50µl плазма и реактив
  Резултати в %, INR, mg/dl, IU/ml и др.
  Термо-принтер - опция
  Без поддръжка

Германия

up

 

Електромеханични коагулометри

TROMBOTRACK® Solo

 

TROMBOTRACK® Solo
Полуавтоматичен едноканален коагулометър

  Един измервателен канал
  Пет места за инкубация
  Резултати в секунди и INR
  Работи с плазма, капилярна и пълна кръв
  Обем на пробата между 25 - 200 µL
  Гнездо за стартова пипета
  Автоматичен и ръчен старт на измерването

Германия

up

Ceveron®One

Ceveron® One
Полуавтоматичен едноканален коагулометър

  Един измервателен канал
  Две позиция за реактив за PT, aPTT, Fibrinogen и фактори
  Две позиция за темпериране на проба na 37 градуса   Резултати в %, INR, ratio, секунди
  Работа с плазма, капилярна или венозна пълна кръв
  Обем на пробата 15 - 25 µl
  калибрационна крива с 4 точки
  RS 232 интерфейс

TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

Ceveron®Four

Ceveron® Four
4-канален електромеханичен коагулометър

Технически характеристики:
  4 измервателни канала
  4 позиции за инкубация
  8 позиции за проби на стайна температура
  5 позиции за реактиви
  Термопринтер - опция
  калибрационна крива с 5 точки
  RS 232 interface - ЛИС
  Обем на пробата 15 - 25 µl

TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

Ceveron®Ten

Ceveron® Ten
10-канален електромеханичен коагулометър

Технически характеристики:
  10 измервателни канала
  10 позиции за инкубация
  20 позиции за проби на стайна температура
  10 позиции за реактиви
  Термопринтер - опция
  калибрационна крива с 5 точки
  RS 232 interface
  Автоматично съхраняване на калибрационни криви
  Обем на пробата около 15 - 25 µl

TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

 

Автоматични коагулометри

Ceveron® alpha

НОВО!! Ceveron® alpha
Автоматичен коагулометър

Технически характеристики:

  Настолен и компактен напълно автоматичен коагулометър
  Обширно меню на различни методи - съсирване, хромогенни, имунологични тестове, вкл. TGA модул*
  Резултати в %, INR, Ratio, mg/dL, g/L и секунди
  STAT проби
  Възможност за въвеждане на нови изследователски тестове µl
  Лесен за употреба и с минимална поддръжка, позволяваща икономичност на тестовете без компромис с качеството
  RS 232 интерфейс

TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

KG500

KG-500®
Автоматичен коагулометър

Технически характеристики:

  Настолен и компактен напълно автоматичен коагулометър.
  С непрекъснато подаване на проби.
  Производителност: 60 теста/час
  Параметри: PT, APTT, TT, FIB, D-Dimer и други
  Методи на измерване: - Съсирване; - Хромогенен; - Имунологичен

  Спешни проби
  Вграден качествен контрол µl
  Вградена памет за данни
  Автоматично разреждане и повторно тестване
  Бар код да проби - опция
  Двустранна връзка с лабораторна система.

PZ CORMAY, Poland

up

Реактиви

Technoclone logo

Пълна гама реактиви за коагулация – Download PDF file

Technoclone, Австрия

up

Епруветки тип затворена система!

Епруветки тип затворена система!

Епруветки за плазма

Игли

Игли с крилца

Холдери

Контейнери за биологични отпадъци

Турникети