Апаратура:
Coatron M1 - Полуавтоматичен едноканален коагулометър
Ceveron® m - Полуавтоматични коагулометри
TROMBOTRACK® Solo - Полуавтоматичен едноканален коагулометър
Ceveron® One - Полуавтоматичен двуканален коагулометър
Ceveron® Four - 4-канален електромеханичен коагулометър
Ceveron® Ten - 10-канален електромеханичен коагулометър
Ceveron® alpha - Автоматичен коагулометър
Ceveron® c100 - Автоматичен коагулометър
Ceveron® t100 - Автоматичен коагулометър с TGA модул
Ceveron® s100 - Автоматичен коагулометър с TGA и Quenching модул
KG-500® - Автоматичен коагулометър

Реактиви и консумативи:
TECHNOCLONE, Австрия
Епруветки тип затворена система!

 

Коагулация

coag

Technoclone - вашият партньор в коагулацията!

  "At Technoclone we see innovation as our duty to help overcome new complexity in the diagnostics of hematological and cardio-vascular disorders. Since 1987, we have been in close collaboration with our global partners from academia, clinical laboratories and industry and on the forefront of diagnostic challenges of tomorrow." N. B. Binder MD PhD, CSO Technoclone /


  „В Technoclone ние виждаме иновациите като наш дълг да помогнем за преодоляването на новата сложност в диагностиката на хематологични и сърдечно-съдови заболявания. От 1987 г. ние сме в тясно сътрудничество с нашите глобални партньори от академичните среди, клиничните лаборатории и индустрията и сме в челните редици на диагностични предизвикателства на утрешния ден." N. B. Binder MD PhD, CSO Technoclone "

 

Оптични коагулометри

DIACheck C1

Coatron M1
спрян от производство.

  Бихме искали да ви информираме, че продуктът е спрян от производство.
  Елит Медикал Ще продължи да предлага консумативи и реактиви за всички налични на пазара апарати Coatrom M1 / Diacheck C1
  За нас е удоволствие да ви информираме, че новите анализатори от този клас са вече на пазара с нови и модерни възможности. Можете да видите новите апарати модел Ceveron® в раздел Коагулация

Производител: Германия

up

Ceveronm

Ceveron® m
НОВИ МОДЕЛИ коагулометри - Ceveron® m1, Ceveron® m2, Ceveron® m4

  1, 2 или 4 канални оптични коагулометри!
  Измерване н PT, aPTT, TT, Fib, Factors, AT, PC, D-Dim, Whole blood tests
  до 20 места за подгряване на кювети.
  до 5 места за реактиви, включително място с разбъркване*
  Термо-принтер - опция
  Бар-код четец за идентификация на проби - опция
  USB порт за връзка.
  Размери: 230 x 148 x 94 mm (d x w x h)

Производител: TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

 

Електромеханични коагулометри

TROMBOTRACK® Solo

 

TROMBOTRACK® Solo

  Бихме искали да ви информираме, че продуктът е спрян от производство.
  Елит Медикал Ще продължи да предлага консумативи и реактиви за всички налични на пазара апарати TROMBOTRACK® Solo / TROMBOTRACK® Select /
  За нас е удоволствие да ви информираме, че новите анализатори от този клас са вече на пазара с нови и модерни възможности. Можете да видите новите апарати модел Ceveron® в раздел Коагулация

Производител: Германия

up

Ceveron®One

Ceveron® One
Полуавтоматичен едноканален коагулометър

  Един измервателен канал
  Две позиция за реактив за PT, aPTT, Fibrinogen и фактори
  Две позиция за темпериране на проба na 37 градуса   Резултати в %, INR, ratio, секунди
  Работа с плазма, капилярна или венозна пълна кръв
  Обем на пробата 15 - 25 µl
  калибрационна крива с 4 точки
  RS 232 интерфейс

Производител: TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

Ceveron®Four

Ceveron® Four
4-канален електромеханичен коагулометър

Технически характеристики:
  4 измервателни канала
  4 позиции за инкубация
  8 позиции за проби на стайна температура
  5 позиции за реактиви
  Термопринтер - опция
  калибрационна крива с 5 точки
  RS 232 interface - ЛИС
  Обем на пробата 15 - 25 µl

Производител: TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

Ceveron®Ten

Ceveron® Ten
10-канален електромеханичен коагулометър

Технически характеристики:
  10 измервателни канала
  10 позиции за инкубация
  20 позиции за проби на стайна температура
  10 позиции за реактиви
  Термопринтер - опция
  калибрационна крива с 5 точки
  RS 232 interface
  Автоматично съхраняване на калибрационни криви
  Обем на пробата около 15 - 25 µl

Производител: TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

 

Автоматични коагулометри

Ceveron®alpha

Ceveron® alpha
Автоматичен коагулометър

Технически характеристики:

  Настолен и компактен напълно автоматичен коагулометър
  Обширно меню на различни методи - съсирване, хромогенни, имунологични тестове, вкл. TGA модул*
  Резултати в %, INR, Ratio, mg/dL, g/L и секунди
  STAT проби
  Възможност за въвеждане на нови изследователски тестове µl
  Лесен за употреба и с минимална поддръжка, позволяваща икономичност на тестовете без компромис с качеството
  RS 232 интерфейс

Производител: TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

Ceveron®c100

3 НОВИ Модела автоматични коагулометри:

Ceveron® c100 - - напълно автоматичен коагулометър с различни методи - съсирване, хромогенни, имунологични турбидиметрични тестове>

Ceveron® t100 - напълно автоматичен коагулометър с различни методи - съсирване, хромогенни, имунологични турбидиметрични тестове, включително TGA модул

Ceveron® s100 - напълно автоматичен коагулометър с различни методи - съсирване, хромогенни, имунологични турбидиметрични тестове, включително модул за Thrombin Generation и Quenching модул за FXIII activity, ADAMTS13 activity

Технически характеристики:

  Всички модели са настолни и компактни напълно автоматични коагулометри
  Вградени баркод четци за проби и реактиви
  Пълна проследимост на процесите на работа
  Хладилник за реактивите на борда
  Висока прецизност и гъвкаво меню
  Вграден качествен контрол
  Възможност за сравнение на калибрационни криви
  Готов за работа до 5 минути след включване на апарата
  Автоматично разреждане
  Без нужда от специални процедури за поддръжка при ежедневна работа.
  Резултати в %, INR, Ratio, mg/dL, g/L и секунди
  STAT проби
  Възможност за въвеждане на нови изследователски тестове   
  Лесен за употреба и с минимална поддръжка, позволяваща икономичност на тестовете без компромис с качеството
  Възможност за двупосочна връзка с лабораторна / болнична система

Производител: TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

 

Реактиви

Technoclone logo

Пълна гама реактиви и консумативи за коагулация. Download PDF file

Производител: Technoclone, Австрия

up

Епруветки тип затворена система!

Епруветки тип затворена система!

Епруветки за плазма

Игли

Игли с крилца

Холдери

Контейнери за биологични отпадъци

Турникети