Апаратура:
Coatron M1 - Полуавтоматичен едноканален коагулометър
Ceveron® m - Полуавтоматични коагулометри
TROMBOTRACK® Solo - Полуавтоматичен едноканален коагулометър
Ceveron® One - Полуавтоматичен двуканален коагулометър
Ceveron® Four - 4-канален електромеханичен коагулометър
Ceveron® Ten - 10-канален електромеханичен коагулометър
Ceveron® alpha - Автоматичен коагулометър
Ceveron® c100 - Автоматичен коагулометър
Ceveron® t100 - Автоматичен коагулометър с TGA модул
Ceveron® s100 - Автоматичен коагулометър с TGA и Quenching модул
KG-500® - Автоматичен коагулометър

Реактиви и консумативи:
TECHNOCLONE, Австрия
Епруветки тип затворена система!

 

Оптични коагулометри

DIACheck C1

Coatron M1
спрян от производство.

  Бихме искали да ви информираме, че продуктът е спрян от производство.
  Елит Медикал Ще продължи да предлага консумативи и реактиви за всички налични на пазара апарати Coatrom M1 / Diacheck C1
  За нас е удоволствие да ви информираме, че новите анализатори от този клас са вече на пазара с нови и модерни възможности. Можете да видите новите апарати модел Ceveron® в раздел Коагулация

Производител: Германия

up

Ceveronm

Ceveron® m
НОВИ МОДЕЛИ коагулометри - Ceveron® m1, Ceveron® m2, Ceveron® m4

  1, 2 или 4 канални оптични коагулометри!
  Измерване н PT, aPTT, TT, Fib, Factors, AT, PC, D-Dim, Whole blood tests
  до 20 места за подгряване на кювети.
  до 5 места за реактиви, включително място с разбъркване*
  Термо-принтер - опция
  Бар-код четец за идентификация на проби - опция
  USB порт за връзка.
  Размери: 230 x 148 x 94 mm (d x w x h)

Производител: TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

 

Електромеханични коагулометри

TROMBOTRACK® Solo

 

TROMBOTRACK® Solo

  Бихме искали да ви информираме, че продуктът е спрян от производство.
  Елит Медикал Ще продължи да предлага консумативи и реактиви за всички налични на пазара апарати TROMBOTRACK® Solo / TROMBOTRACK® Select /
  За нас е удоволствие да ви информираме, че новите анализатори от този клас са вече на пазара с нови и модерни възможности. Можете да видите новите апарати модел Ceveron® в раздел Коагулация

Производител: Германия

up

Ceveron®One

Ceveron® One
Полуавтоматичен едноканален коагулометър

  Един измервателен канал
  Две позиция за реактив за PT, aPTT, Fibrinogen и фактори
  Две позиция за темпериране на проба na 37 градуса   Резултати в %, INR, ratio, секунди
  Работа с плазма, капилярна или венозна пълна кръв
  Обем на пробата 15 - 25 µl
  калибрационна крива с 4 точки
  RS 232 интерфейс

Производител: TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

Ceveron®Four

Ceveron® Four
4-канален електромеханичен коагулометър

Технически характеристики:
  4 измервателни канала
  4 позиции за инкубация
  8 позиции за проби на стайна температура
  5 позиции за реактиви
  Термопринтер - опция
  калибрационна крива с 5 точки
  RS 232 interface - ЛИС
  Обем на пробата 15 - 25 µl

Производител: TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

Ceveron®Ten

Ceveron® Ten
10-канален електромеханичен коагулометър

Технически характеристики:
  10 измервателни канала
  10 позиции за инкубация
  20 позиции за проби на стайна температура
  10 позиции за реактиви
  Термопринтер - опция
  калибрационна крива с 5 точки
  RS 232 interface
  Автоматично съхраняване на калибрационни криви
  Обем на пробата около 15 - 25 µl

Производител: TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

 

Автоматични коагулометри

Ceveron®alpha

Ceveron® alpha
Автоматичен коагулометър

Технически характеристики:

  Настолен и компактен напълно автоматичен коагулометър
  Обширно меню на различни методи - съсирване, хромогенни, имунологични тестове, вкл. TGA модул*
  Резултати в %, INR, Ratio, mg/dL, g/L и секунди
  STAT проби
  Възможност за въвеждане на нови изследователски тестове µl
  Лесен за употреба и с минимална поддръжка, позволяваща икономичност на тестовете без компромис с качеството
  RS 232 интерфейс

Производител: TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

Ceveron®c100

3 НОВИ Модела автоматични коагулометри:

Ceveron® c100 - - напълно автоматичен коагулометър с различни методи - съсирване, хромогенни, имунологични турбидиметрични тестове>

Ceveron® t100 - напълно автоматичен коагулометър с различни методи - съсирване, хромогенни, имунологични турбидиметрични тестове, включително TGA модул

Ceveron® s100 - напълно автоматичен коагулометър с различни методи - съсирване, хромогенни, имунологични турбидиметрични тестове, включително модул за Thrombin Generation и Quenching модул за FXIII activity, ADAMTS13 activity

Технически характеристики:

  Всички модели са настолни и компактни напълно автоматични коагулометри
  Вградени баркод четци за проби и реактиви
  Пълна проследимост на процесите на работа
  Хладилник за реактивите на борда
  Висока прецизност и гъвкаво меню
  Вграден качествен контрол
  Възможност за сравнение на калибрационни криви
  Готов за работа до 5 минути след включване на апарата
  Автоматично разреждане
  Без нужда от специални процедури за поддръжка при ежедневна работа.
  Резултати в %, INR, Ratio, mg/dL, g/L и секунди
  STAT проби
  Възможност за въвеждане на нови изследователски тестове   
  Лесен за употреба и с минимална поддръжка, позволяваща икономичност на тестовете без компромис с качеството
  Възможност за двупосочна връзка с лабораторна / болнична система

Производител: TECHNOCLONE Германия/Австрия

up

KG500

KG-500®
Автоматичен коагулометър

Технически характеристики:

  Настолен и компактен напълно автоматичен коагулометър.
  С непрекъснато подаване на проби.
  Производителност: 60 теста/час
  Параметри: PT, APTT, TT, FIB, D-Dimer и други
  Методи на измерване: - Съсирване; - Хромогенен; - Имунологичен

  Спешни проби
  Вграден качествен контрол µl
  Вградена памет за данни
  Автоматично разреждане и повторно тестване
  Бар код да проби - опция
  Двустранна връзка с лабораторна система.

Производител: PZ CORMAY, Poland

up

Реактиви

Technoclone logo

Пълна гама реактиви и консумативи за коагулация. Download PDF file

Производител: Technoclone, Австрия

up

Епруветки тип затворена система!

Епруветки тип затворена система!

Епруветки за плазма

Игли

Игли с крилца

Холдери

Контейнери за биологични отпадъци

Турникети